Databáze uživatelů se aktualizuje vždy v noci. Proto budete mít přístup do portálu/STAGu až den po vašem zápisu.
User database is updated every night. Therefore, you will have access to the portal/STAG the day after your registration.

Na základě vašeho rodného čísla (případně pseudorodného kódu přiděleného STAGem) bude vyhledán odpovídající uživatel. Nalezenému uživateli se nastaví nové heslo a obě hodnoty (uživatel a heslo) budou zaslány na váš soukromý e-mail. V případě nutnosti kontaktujte správce portálu - portal@utb.cz.

The user will be found by your birth number (or personal ID generated by STAG). This user's password will be set to new value and both values (username and password) will be send to your private e-mail. In case of emergency contact portal administrator - portal@utb.cz.